Ribiška družina Sotla

Reka Sotla

Sotla je mejna reka med Slovenijo in Hrvaško. Dolga je 90 km (po nekaterih 87 oz. 88) in njeno porečje obsega 581 km2 (od tega 451 v Sloveniji). Izvira v južnem vznožju Maclja v treh izvirih, od katetrih se levi nahaja na slovensko-hrvaški meji (vas Log pri Rogatcu), desna dva pa na Hrvaškem. Reka predstavlja tisočletno zgodovinsko mejo med Slovenijo in Hrvaško (oziroma njunimi predhodnicami). Ob njej pelje tudi železniška proga Savski Marof - Kumrovec, ki jo večkrat seka. Reka se izliva v Savo v hrvaški vasi Drenje Brdovečko. Izvir je urejen v obliki malega vodnjaka.

sotla

desni pritoki:
Zlačka grapa • Glažuta • Videnski graben • Žahenberc • Draganja • Odenca • Trešnica • Ločnica • Mestinjščica • Župnijski jarek • Olimščica • Globotinski potok • Buča • Ribnik • Bistrica • Dramlja • Šica • Negota (izliv na Hrvaškem)
levi pritoki:
Sotla je mejna reka s Hrvaško. V Sloveniji nima levih pritokov.

Zanimive povezave...

http://www.rtvslo.si/odprtikop/slovenski_vodni_krog/sotla/

http://www.posavje.com/reka-sotla.aspx

Reka Bistrica

Soteska izrazito sredogorske reke Bistrice med Trebčami in Zagajem v dolžini okoli 3 km je najslikovitejša in najbolj ohranjena rečna soteska v vzhodni Sloveniji in nam skozi odlično ohranjen del rečnega ekosistema kaže sledi tisočletnega delovanja narave.reka Bistrica 3Reka je večji del svoje struge vrezala v triasne kamenine, obsežnejši prodni nanosi v strugi pa pričajo o njenem hudourniškem značaju. Slovi po raznolikih vodnih prizorih, bistri vodi, in pestrem menjavanju širših in ožjih dolinskih delov. Ko reka prečno prereže severno krilo orliške antiklinale, postane prostor med Trebčami in Zagajem tako tesen, da je soteska neprehodna. Strugo večji del obdajajo strma, skalovita in gozdnata pobočja. Pestrost soteske dopolnjuje živa narava. V soteski uspevajo nekatere manj znane in ogrožene rastlinske vrste. Vodotok reke Bistrice pa se ponaša s postrvmi in potočnimi raki.(vir: http://www.td.bistricaobsotli.si/soteska%20reke%20bistrice.html)

Poglejte še: http://www.posavje.com/reka-bistrica.aspx

Reka Mestinjščica

desni pritoki:
Lemberžinca in Polžanski potok • Šmarski potok (s pritoki Preloški potok • Dvorski potok • Dragomilski potok) • Zibiški potok • Tinski potok (s pritoki Babna reka • Sotensko • Rubičev graben Brode • Dobrinski potok • Rubičev graben • Dolgi potok)
levi pritoki:
Hajnski potok (Mrzlek) • Nezbiški potok

Mestinjscica1

 

Izvir Sotle
Reka Sotla
Reka Bistrica
Reka Bistrica
Soteska reke Bi...
 
 
Powered by Phoca Gallery