Ribiška družina Sotla

Ribnik Trebče

Na Trebčah ob Kolarjevi domačiji se razprostira manjši ribnik, ki so ga uredili sočasno z izgradnjo nove ceste med Podsredo in Bistrico ob Sotli v letu 1972. Tok reke Bistrice je bil takrat premeščen južneje, opuščeni rokav reke pa so s tem umetno zajeli. V ribnik se steka potok Periše, na vzhodnem delu ribnika je urejen umeten odtok v Bistrico. Voda v ribniku ni globoka, pretok je močan. Zaradi slabe razslojenosti temperature vode so v ribniku primerni pogoji za razraščanje rastlinskega sveta ter bivanje živali. Vsako leto se v zgodnjih spomladanskih dnevih v ribniku vračajo dvoživke in tu odlagajo svoje mreste. Tako že nekaj let zapored Kozjanski park ob cesti postavi nizke pregrade, ki preprečujejo dvoživkam prehod čez cesto. Ob pregradi so v jarku razmeščena vedra, v katere se naberejo dvoživke, vedra pa potem ročno prenesejo na drugo stran ceste v ribnik. Ribnik je skozi leto tudi priljubljena točka za ribarjenje (vir: Turistično društvo Bistrica ob Sotli).

Ribolovne dovolilnice lahko kupite v Bistrici ob Sotli v gostilni Šempeter, pri skrbniku ribnika in na vseh drugih prodajnih mestih, objavljenih na naši spletni strani.

Vabljeni in dober prijem.

Kolarjeva domač...
Ribnik nekoč
 
 
Powered by Phoca Gallery