Ribiška družina Sotla

Ribolovna pravila

V ribolovnih vodah je dovoljeno muharjenje, vijačenje, beličarjenje in talni ribolov. Ribe je dovoljeno loviti samo na športni način, skladno z določili Zakona o sladkovodnem ribištvu ter statutarnimi predpisi ribiške družine. Dovoljene so umetne vabe in primerne vabe naravnega izvora. Na živo ribico ni dovoljeno loviti. Ulovljene ribe postanejo last ribiča, ki jih je ujel, če je imel veljavno ribolovno dovolilnico za revir, v katerih jih je ujel, za vrsto in količino rib, ki jih je ujel in če je pri ribolovu upošteval vse predpise športnega ribolova. V vseh drugih primerih so ulovljene ribe last ribiške družine. Ni dovoljeno uporabljati mrež za shranjevanje živih rib, razen na tekmovanjih v lovu rib s plovcem. Ribolov ni dovoljen z mostov in drugih objektov, s katerih ni mogoče položiti podmerske ali neustrezne ribe nazaj v vodo.

Pooblastila ribiškega čuvaja

Ribiški čuvaji imajo kot izvršilni nosilci varovanja družbenega premoženja status uradne osebe, s tem pa jim pripadajo tudi posebne pravice in pooblastila. Naloge ribiškega čuvaja, ki jih izvaja v imenu ribiške organizacije, ki je z njim sklenila sporazum o opravljanju nalog, so določene z Zakonom o sladkovodnem ribištvu. Pri opravljanju službe so določene posebne pravice, ki jih ima ribiški čuvaj.

Pravice lahko razdelimo na nekaj pooblastil:
  • legitimiranje,
  • pregled plena in ribiških priprav,
  • začasen odvzem priprav in ujetih rib,
  • odvzem ribolovne dovolilnice,
  • mandatno kaznovanje,
  • prodaja ribolovne dovolilnice.

V izjemnih primerih ima ribiški čuvaj tudi pravico uporabiti prisilna sredstva ali celo strelno orožje, česar pa zakon in pravilnik ne predpisujeta posebej, izhaja pa to iz kazenskopravne zakonodaje, kjer sta opredeljena instituta silobrana in skrajne sile. Če uradna oseba prekorači svoja pooblastila, lahko odgovarja disciplinsko, materialno in kazensko.