Ribiška družina Sotla

Ribolovni režim - dnevničarji

I. RIBNIKI
 • Rogaška Slatina
 • Šmarje pri Jelšah
 • Trebče
 • Vonarje
Veljajo naslednja pravila in pogoji:

Ribolov je dovoljen samo z veljavno ribolovno dovolilnico, ki jo lahko kupite na objavljenih prodajnih mestih. Ribolov je dovoljen z dvema palicama, vsaka palica ima lahko samo en trnek. Dovoljene so vse vabe razen živalske krvi. Prepovedano je shranjevanje živih rib, ribe nad 5 kg se praviloma po pazljivem ravnanju vrnejo nazaj v isti ribnik. Ribolovni dan se zaključi, ko se doseže spodaj napisana norma, oziroma se dokupi nova karta.
Dolžino ribe merimo od začetka glave do konca repne plavuti. Ribo prijemamo izključno z mokro roko, z njo ravnamo v skladu s načeli strokovnega in pazljivega ravnanja.

Dnevna norma na ribnikih:
 • KRAP - gojeni (Cyprinus carpio)1 kom. ali
 • AMUR (Ctenopharyngodon idella)1 kom. ali
 • LINJ (Tinca tinca) 1 kom ali
 • TOLSTOLOBIK (Hypophtalmicus molitrix)1 kom. ali
 • JEZ (Leuciscus idus) 3 kom. ali
 • PLOŠČIČ (Abramis brama) 3 kom. ali
 • BOLEN(Aspius aspius) 3 kom. ali
 • MRENA (Barbus barbus) 1 kom. ali
 • ŠČUKA (Esox lucius)1 kom. ali
 • SMUČ (Sander lucioperca)1 kom. ali
 • KEČIGA (Acipencer ruthenus) 1 kom ali
 • BABUŠKA (Carassius auratus gibelio) 5 kom. ali
 • DROBIŽ 30 kom.
II. ODPRTE VODE

Ribolovni revir zajema reko Sotlo in njene pritoke Mestinjščica, Šmarski potok, Tinski potok, Zibški potok, Lemberški potok, Buča, Bistrica (razen odsek rezerviran za revir za muharjenje). Lov je dovoljen z veljavno ribolovno dovolilnico. Lovi se od zore do mraka. Lovi se na dve palici, vsaka palica lahko ima samo en trnek.

Dnevna norma na reki SOTLI in njenih pritokih - razen revir za muharjenje:
 • KRAP - gojeni (Cyprinus carpio)1 kom. ali
 • AMUR (Ctenopharyngodon idella)1 kom. ali
 • LINJ (Tinca tinca) 1 kom ali
 • TOLSTOLOBIK (Hypophtalmicus molitrix)1 kom. ali
 • JEZ (Leuciscus idus) 3 kom. ali
 • PLOŠČIČ (Abramis brama) 3 kom. ali
 • BOLEN(Aspius aspius) 3 kom. ali
 • MRENA (Barbus barbus) 1 kom. ali
 • ŠČUKA (Esox lucius)1 kom. ali
 • SMUČ (Sander lucioperca)1 kom. ali
 • KEČIGA (Acipencer ruthenus) 1 kom ali
 • BABUŠKA (Carassius auratus gibelio) 5 kom. ali
 • DROBIŽ 30 kom.
RIBOLOV Z ŽIVO VABO JE STROGO PREPOVEDAN!