Ribiška družina Sotla

Ribolov nekoč

Ribolov sodi k dejavnostim, ki človeka spremljajo vse od začetka. K lovu rib je človeka silila življenska nuja. Da bi bil pri ribolovu čim uspešnejši, si je že zelo zgodaj ustvaril pripomočke, ki so mu pomagali k uspešnejšemu lovu.

Ribolov je še vedno ohranil svojo pradavno prvino lova, v zdajšnjem času s posebnim poudarkom na občutljivem odnosu med lovcem in plenom in ob zavedanju, da ribolov ni več lov za lastno preživetje; sprejeli smo ga kot del naše kulture. To vedenje je terjalo, da smo ribiči svojo dejavnost uredili s pravili, ki smo jih zaostrili v korist rib.

Preberite več ...

Gospodarski ribolov po 2.svetovni vojni

V povojnih letih sta se uveljavila dva načina ribolova: športni in gospodarski. Gospodarski ribolov so izvajale ribiške organizacije z mrežami in posamezniki, ki so lovili na športni način. Ujete ribe so bile namenjene široki potrošnji, za tako imenovano ljudsko pregrano. Za take namene so lovili izključno po tedanjem pojmovanju manjvredne bele ribe. Ribiške organizacije so jih oddajale bolnišnicam, obratom družbene prehrane, nekaj pa prodale na tržnicah.

Preberite več ...